CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1

Dựa vào số lượng, chất lượng các đề cử và ứng cử trong năm, BTC sẽ quyết định các giải thưởng cuối cùng. Dưới đây là các giải thưởng theo từng hạng mục.

Hạng mục MEN&LIFE ICON 2019

Icon of the Year

Hạng mục Nhân vật của năm

Inspiring Woman of the Year: Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Leading Man of the Year: Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Superstar of the Year: Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Actor of the Year: Lĩnh vực điện ảnh

Comedian of the Year: Lĩnh vực sân khấu

Female Singer of the Year: Lĩnh vực âm nhạc

Fashion Designer of the Year: Year: Lĩnh vực thiết kế thời trang

Fashion Director of the Year: Year: Lĩnh vực thời trang

Fashionista of the Year: Lĩnh vực thời trang

Stylish Man of the Year: Lĩnh vực thời trang

Dream Team: Lĩnh vực nghệ thuật

Travel Blogger of the Year: Lĩnh vực sáng tạo, du lịch

Hạng mục dành cho doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức

Businessman of the Year: Lĩnh vực kinh doanh

Kindhearted Man of the Year: Lĩnh vực hoạt động xã hội

Transformational Woman of the Year: Lĩnh vực đào tạo

Digital Healthcare Service of the Year: Lĩnh vực công nghệ

2

Các giải thưởng hoàn toàn do ban biên soạn và ban cố vấn của ấn phẩm Men&life bình chọn.

Hạng mục icon of the year

Họ là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng và những đóng góp mang lại sự thay đổi to lớn cho cộng đồng trong một năm qua.

Hạng mục Các nhân vật của năm

Họ là những nhân vật tạo nên thành tích vượt trội trong lĩnh vực mình theo đuổi, mang đến sự thay đổi tốt đẹp cho xã hội thông qua hoạt động cá nhân, hoặc sản phẩm, dịch vụ, những phát minh, sáng kiến,... Họ cũng là những con người nỗ lực gìn giữ, quảng bá hình ảnh con người, đất nước, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hạng mục dành cho doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức

Các giải thưởng dành cho doanh nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp sẽ được bình chọn dựa trên kết quả đóng góp của những dự án, hoạt động kinh doanh về khả năng tạo công ăn việc làm cho xã hội, môi trường kinh doanh lành mạnh, không gây tổn hại đến môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững, hay những sáng tạo trong việc sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng…

3

Đối tượng tham gia

Là những cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Nam (từ 18 tuổi trở lên), các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam được ban biên tập Men&life đề cử hoặc tự ứng cử.

Phương thức tham gia đề cử và ứng cử

Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia ứng cử hoặc đề cử điền đầy đủ theo mẫu của Ban tổ chức

Mẫu đăng ký dành cho DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Mẫu đăng ký dành cho DOANH NHÂN

4

Nhận hồ sơ đề cử, ứng cử từ tháng 9/2019 – Tháng 1/2020.

Ban biên tập Men&life sẽ đăng thông tin một số ứng viên tiêu biểu của giải thưởng lên ấn phẩm Men&life.

Ban biên tập và Hội đồng cố vấn Men&life tiến hành bình chọn và trao giải.

Thời gian trao giải dự kiến: Ngày 25 tháng 07 năm 2020 tại khách sạn Rex Sài Gòn